Eftersyn

Varmepumpeservice er både vigtigt og lovpligtigt.

Eftersyn af din varmepumpe

Varmepumpeservice er både vigtigt og lovpligtigt.

Varmepumper er både robuste og driftssikre, men de skal kontrolleres og vedligeholdes på samme måde som alle andre typer af varmeinstallationer.

Varmepumper med 1 kg kølemiddel eller mere

Har du en varmepumpe med 1 kg kølemiddel eller mere, er det lovpligtigt at sørge for, at den bliver efterset af en sagkyndig servicetekniker en gang om året. Du er desuden forpligtet til at opbevare resultaterne af det lovpligtige serviceeftersyn i mindst 10 år.

Varmepumper med mindre end 1 kg kølemiddel

Hvis du har en varmepumpe med mindre end 1 kg kølemiddel, anbefaler vi en serviceaftale med eftersyn hvert 2. år. Så sikrer du, at din varmepumpe altid fungerer, som den skal – og det giver både komfort og god varmeøkonomi.

Pris

Luft-luft varmepumpe: 995 kr. inkl. moms. *
Eftersyn på luft-vand varmepumper 1595 kr. inkl. moms *

Ved eftersyn udfører vi følgene:

 • Visuel kontrol af rørinstallationer.
 • Kontrol af vibrationer i kompressor og ventilator.
 • Kontrol af korrosion på komponenter.
 • Kontrol af kølemiddelfyldning. – Hvis lækage opdages.
 • Kontrol af olieudtræk – Visuel
 • Kontrol af hætter, ventiler samt smøring.
 • Kontrol af skadelige påvirkninger. – Tæring, slitage med mere.
 • Kontrol og funktionsafprøvning af kompressor.
 • Kontrol og funktionsafprøvning af kondensator og fordamper ”Inde- & udedel)
 • Kontrol og funktionsafprøvning af komponente – Sikkerheds komponenter
 • Rengøring af anlæg og enheder.

* Tilbudet er gældende i en radius af 25 km. fra firmas adresse.

(+45) 61 67 24 96
ole.hals@gmail.com